Aktualitet

Tenderi i MB, anëtari i komisionit: Fituesi s’kishte fletë-analizë


Bëhu pjesë e Grupit Zyrtar të Opinion.al
>> KËTU <<
               Publikuar në : 13:38 - 14/07/21 |
Opi Nion

Detaje të tjera kanë dalë në lidhje me dosjen hetimore për tenderin korruptiv të uniformave të Policisë së Shtetit, ku u arrestuan 9 zyrtarë e ish-zyrtarë.

Në dosjen e SPAK, thuhet se anëtari i komisionit, Ylber Pjetërnikaj ka refuzuar kompaninë fituese, bashkim i 4 operatorëve ekonomik, një kompani shqiptare “D&E shpk”  dhe 3 kompanive të huaja “Summer Conf s.r.l”, kompania “Lovers s.r.l”  dhe kompania YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN. TIC, pasi kishte mangësi në plotësimin e dokumentacionit.

Sipas Pjetërnikaj operatori “GENC TAHHUT  GIYM TEKSTIL” ,  nuk kishte certifikatë për cilësinë e mallit e duhej skualifikuar.

“Gjatë kohës së procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, unë si anëtar i komisionit kam konstatuar disa mangësi në lidhje me dokumentacionin e paraqitur nga ofruesit për këtë procedurë. Konkretisht, për operatorin “GENC TAHHUT  GIYM TEKSTIL” , nuk ka plotësuar kriterin e përcaktuar në pikën 11, të ofertës teknike, pasi dokumentet e paraqitura për certifikatën EN ISO, për çdo model këpuce nuk ishin lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit , i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga republika e Shqipërisë.  Kjo certifikatë kërkohej për garantimin e cilësisë së mallit. Gjithashtu nuk ka plotësuar kriterin e përcaktuar në gërmën “b” të pikës 12 të ofertës teknike.  Pasi ofruesi nuk ka paraqitur fletë analiza ose raporte testimi për disa artikuj tekstili dhe lëkure. Operatori nuk ka plotësuar as gërmën “c” të pikës 12 të ofertës teknike, pasi ofertuesi nuk ka paraqitur deklaratë nga prodhuesi i aksesoreve për përbërjen e materialeve të përdorura. Mos përmbushja e këtyre kritereve ka qenë kusht për skualifikim”, thuhet në dosjen e abc news.

Kryetari i KVO liston edhe parregullsitë e evidentuara tek dy operatorët e tjerë ekonomikë:

“Kurse, për bashkimin e operatorëve ekonomik BOE “kapko doo” + “adjeca doo” + “Galko doo” + jelen professional doo” + “galeb d.d” + “Open Tech consultin & Services” sh.p.k ka rezultuar se nuk plotësonte kriterin e përcaktuar në pikën 12 të ofertës teknike, pasi ditën e hapjes së procedurës nuk ka paraqitur disa nga mostrat ose kampionimet e artikujve, objekt prokurimi. Gjithashtu nuk plotësonte kriterin e përcaktuar në pikën 12 të ofertës teknike, pasi nuk kishte dorëzuar skeda teknike, raport testimi/fletë analiza për të gjithë artikujt e kostumeve dhe të këmishave. Mosplotësimi i këtyre dy kritereve ishte kusht për skualifikimin e operatorëve pjesëmarrës. Gjithashtu, Gjatë shqyrtimit të operatorëve, BOE, “D&E” shpk, +”Summer Conf s.r.l” + “LOVERS S.R.L” + “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SAN TIC AS A. VEDAT YAKUPOGLU” është  konstatuar mungesa e certifikatave të konformitetit për çdo model këpuce, kërkuar nga autoriteti,  konkretisht mosparaqitja nga ana e bashkimit të operatorëve të certifikatave EN ISO 20344-2011, EN ISO 203472012 të modelin B-O2 CI ËR FI SRC. Këto certifikata kërkoheshin për të garantuar cilësinë e të gjithë komponentëve të llojeve të ndryshme  të këpucëve. Mungesa e këtyre kritereve ishte kusht për skualifikimin e operatorit nga procedura e prokurimit. Në gjendjen faktike të dokumentacionit të ofruar nga operatorët ekonomikë, nuk mund të kualifikohej asnjë ofrues edhe në fazën e 11 të ofertave teknike.”/Opinion.al

 

Pas