Etiketë: xhami

Kisha që u shndërrua në xhami

Kisha që u shndërrua në xhami

Amendamenti i parë i kushtetutës amerikane garanton të drejta të barabarta për të gjitha objektet fetare, qofshin ato kisha apo xhamia. Në qytetin amerikan Sirakuzë, një kishë është bërë po ...

Faqe 2 nga 2 1 2