Në gjykimin tuaj, cili është ministri që ka punuar më mirë?

[ays_poll id=1]