Persekutimi i një biznesi shqiptar

Sfidat dhe “lufta” e operatorit të vetëm shqiptar për të mbijetuar në tregun e çrregulluar nga rregullatori/ Intervistë me znj. …

« Kthehu Rifresko