-Ekonomi – Faqe 26 – Opinion – Faqja Zyrtare

Qeveria jep për 1 euro magazinën 42 mijë m2

Kontratat e qirase 1 euro po shtrihen dhe ne sherbimet bujqesire. Ministria e Ekonomise ka dhene perkundrejt shumes simbolike nje …

« Kthehu Rifresko